Generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Miroslav Bdžoch sa stretol v Ženeve s novozvoleným regionálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO EURO Hansom Klugem.

Obe strany potvrdili vynikajúcu vzájomnú spoluprácu. Jedna z dôležitých oblastí spolupráce Slovenska s WHO je boj proti tuberkulóze. Kolaboratívne centrum pre tuberkulózu Hans Kluge podporuje ako centrum excelentnosti pre celý európsky región.

Dôkazom našich dobrých vzťahov je aj fakt, že Hans Kluge podpísal pre svoju historicky prvú Dvojročnú dohodu o spolupráci WHO EURO práve so Slovenskom.

Tiež predstavil slovenskej strane nový program práce WHO EURO nazvaný European Program of Work, ktorý vychádza z potrieb jednotlivých krajín, ale aj spoločného postupu v boji za dobré zdravie.

Priority WHO EURO sú v zhode so slovenskými prioritami, a to najmä v oblasti univerzálneho pokrytia zdravotnou starostlivosťou, primárnej zdravotnej starostlivosti, skríningových programov, prevencie, nových stratégií v oblasti AMR, onkologických ochorení, duševného zdravia, označovania potravín, klinických postupov či vakcinácie.

Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR Miroslav Bdžoch v Ženeve s novým regionálnym riaditeľom WHO EURO Hansom KlugemGenerálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR Miroslav Bdžoch v Ženeve s novým regionálnym riaditeľom WHO EURO Hansom Klugem