Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť GSK:

  • MUDr. Pavol Trnovec

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adama Hlôšku.
Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

MZ SR

Dôvodom stretnutia je situácia s dostupnosťou vakcín spoločnosti GSK. Ministerstvo očakáva od spoločnosti spracovanie dovozu a distribúcie vakcín za posledné dva roky.

GSK

Spoločnosť do konca týždňa zašle ministerstvu spracované dáta za posledné dva roky pre vakcíny Infanrix Hexa, Boostrix polio, Priorix. Uvedené dáta budú v štruktúre dovozy do Slovenskej republiky, predaje do distribučnej siete s porovnaním rokov 2014/2015.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

 

Zapísala:
Overil za GSK:
Schválil:
Dátum:

MVDr. Erika Hanzelyová
MUDr. Pavol Trnovec
MUDr. Adam Hlôška
9.12.2015