Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za distribučnú spoločnosť Phoenix:

- PharmDr. Ľubica Hladíková

Za distribučnú spoločnosť Unipharma:

- MVDr. Branislav Klopan

Stretnutie zorganizovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo oslovilo ADL a požiadalo o stretnutie s distribučnými spoločnosťami, ktoré sú združené v ADL.
V ADL sú z distribučných spoločností združené Phoenix a Unipharma.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Za MZ SR:

Ministerstvo v poslednom období rieši veľa podnetov z dôvodu nedostupností vakcín na Slovensku. Z tohto dôvodu sa minulý týždeň uskutočnilo stretnutie s výrobcami vakcín a prítomní boli aj zástupcova SLeK. Ministerstvo navrhlo SLeK prijatie memoranda, v ktorom by členovia SLeK deklarovali, že vakcíny určené pre slovenských pacientov sa k týmto aj dostanú. V tejto veci ministerstvo navrhlo, aby aj distribučné spoločnosti prijali memorandum, v ktorom by deklarovali, že vakcíny sa dostanú do lekární a k spotrebiteľovi.

Za Phoenix:

Túto požiadavku odprezentujú na prezídiu ADL. Za seba môžu povedať, že všetky lieky a teda aj vakcíny idú do lekární.

Za Unipharma:

Všetky lieky, teda aj vakcíny idú do lekární.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:
Overila za Phoenix:
Overil za Unipharma:
Schválil:
Dátum:

MVDr. Erika Hanzelyová
PharmDr. Ľubica Hladíková
MVDr. Branislav Klopan
MUDr. Adam Hlôška
13.11.2015