Za Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“)

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  • riaditeľ Odboru hodnotenia zdravotníckych technológií, MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH

  • referent Odboru hodnotenia zdravotníckych technológií, MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. ( ďalej len „Servier“)

  • PharmDr. Richard Azencoth, general manager

  • MVDr. Jozef Hromjak, MBA; market Access a External Relations Manager

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Servier.

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová

Spoločnosť Servier:

Farmaceutická spoločnosť plánuje podať žiadosť o podmienené zaradenie lieku Lonsurf do zoznamu kategorizovaných liekov. Servier prezentoval výhody predmetného lieku pre pacientov ako aj možnosť spoluúčasti uhrádzania ceny lieku po uplynutí hradenej liečby zdravotnou poisťovňou.
 

MZ SR:

Ministerstvo má zato, že súčasne platná legislatíva nerieši model spolufinancovania úhrady pokračovania liečby u pacientov. V súčasnosti sa pripravuje novela zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude okrem iného zaoberať aj novými modelmi spôsobu úhrady ceny lieku a prípadnej spoluúčasti farmaceutických firiem. Pri doručenej žiadosti bude ministerstvo postupovať v súlade s platnou legislatívou.
 

Zapísala:
Overil za Servier:
Schválila:
Dátum:

MVDr. Erika Hanzelyová
MVDr. Jozef Hromjak, MBA
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
16.02.2017