Za MZ SR:

- Miriam Vulevová, riaditeľka OKC
- Peter Mrva, riaditeľ OHZT,
- Erika Hanzelyová, referent OHZT
- Ivona Malovecká, referent OHZT

SK+MED:

- Vladimír Mičieta
- Jozef Kuric

Stretnutie otvoril riaditeľ Odboru hodnotenia zdravotníckych technológií.
Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť SK+MED a dôvodom stretnutia bola novelizácia zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ZP a ŠZM.

Záver

        1. Požiadavka o úpravu § 87 zákona č. 363/2011 Z.z., kde by sa namiesto „ maximálnej úhrade“ použilo iba „úhrade“.
        2. V rámci poukazových pomôcok sa v procese kategorizácie bude vyžadovať 5 najnižších cien v rámci EU.
        3. Ak výrobca nebude vedieť dodať ceny, bude potrebné vyhlásenie výrobcu o cenách z iných členských štátoch EU.

Zapísala:
Schválil:
Schvalila:
Schválil:
Dátum:

Erika Hanzelyová
Vladimír Mičieta
Miriam Vulevová
Peter Mrva
05.06.2017