Za MZ SR:
    - riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.:
    - MUDr. Miroslav Lednár

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť firmy Sanofi-Aventis Pharma Slovakia s.r.o., ktoré zahájil PharmDr. Rastislav Pullmann riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky a požiadal MUDr. Lednára o prednesenie svojich požiadaviek.

MUDr. Miroslav Lednár:
Poukázal na skutočnosť, že liek Mabcampath patrí do korporácie Sanofi, keďže došlo k zlúčeniu s firmou Genzyme. Uviedol, že korporácia poskytuje liek Mabcampath pacientom zdarma na základe skupinovej výnimky na 180 balení lieku na polrok. Liek na Slovensku stratil registráciu, a preto si podali žiadosť o vyradenie zo Zoznamu kategorizovaných liekov. Informoval, že globálne sa vyrába Campath, ktorý bude dostupný po dopredaji Mabcampathu. Ide o liek, ktorý má rovnaké zloženie.

PharmDr. Rastislav Pullmann:
Uviedol, že PharmDr. Mazag už ministerstvo upozornil na deregistráciu lieku Mabcampath.
Poukázal na skutočnosť, že je nutné si požiadať o nové skupinové povolenie pre liek Campath, keďže ide o nový liek, aj keď s rovnakým zložením. Skupinové výnimky môžu byť súbežné.

Rokovanie ukončil riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann.

Zapísala: Mgr. Miroslava Vargová
Overil za Sanofi: MUDr. Miroslav Lednár
Schválil: PharmDr. Rastislav Pullmann, riaditeľ OKCLP, v.r.

Dátum: 22. októbra 2012