Za MZ SR:

- generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
- riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmannn
- referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za Westcor s.r.o.:

- Dr. Jaroslav Polák, Ph.D.

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcu spoločnosti Westcor s.r.o.

Westcor s.r.o.:

Stretnutie sa týkalo ATC skupiny C01EA01 Alprostadil, konkrétne lieku 44168 Alprostapint. Jediný liek ktorý v skupine zostal bez doplatku je liek 92305 Alprostan. Problémom Alprostanu je využitie len časti lieku v ambulantnej praxi, zbytok nie je možné skladovať. Slovenská angiologická spoločnosť podala v júni 2015 v tejto veci podnet, ktorým sa zaoberala kategorizačná komisia. V júli 2015 bol tento podnet kategorizačnou komisiou zamietnutý.

MZ SR:

Slovenská angiologická spoločnosť môže v zmysle platnej legislatívy podať opätovne podnet, ktorým sa opäť bude zaoberať kategorizačná komisia. V zmysle platnej legislatívy môže podať podnet aj zdravotná poisťovňa, tá dokonca môže podať aj žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

 

Zapísala:                             MVDr. Erika Hanzelyová
Overil za Westcor s.r.o.:     Dr. Jaroslav Polák, Ph.D.
Schválil: MUDr.                 Adam Hlôška
Dátum:                               8.9.2015