Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky - MUDr. Adam Hlôška,
 • riaditeľ odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - PharmDr. Rastislav Pullmann,
 • referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za GlaxoSmithKline:

 • MUDr. Pavol Trnovec.


Predmetné stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu zabezpečenia plynulosti  očkovania proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke.

MUDr. Adam Hlôška

 1. Privítal prítomného zástupcu držiteľa o registrácii očkovacej látky PRIORIX a vyzval ho, aby  predniesol stanovisko spoločnosti GlaxoSmithKline  k nedostupnosti predmetnej vakcíny.
 2. Zdôraznil, že pokiaľ bude očkovacia látka nedostupná dlhšie ako 60 dní, bude musieť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky postupovať v zmysle aktuálne platnej legislatívy a začať konanie vo veci nedostupnosti kategorizovaného lieku.
 3. Opýtal sa zástupcu držiteľa na možné spôsoby riešenia tejto situácie.

MUDr. Pavol Trnovec

 1. Potvrdil, že na Štátny ústav pre kontrolu liečiv bol nahlásený výpadok očkovacej látky 28654 PRIORIX (inj. str. plv iol 10 x 0,5 ml+sol) v čase od 15.9.2015 do 15.11.2015, pričom už ani v súčasnosti nie sú na území Slovenskej republiky žiadne skladové zásoby tejto očkovacej látky.
 2. Vyjadril sa, že postup ministerstva budú akceptovať a budú znášať všetky zákonom ustanovené sankcie.
 3. Poukázal na fakt, že v kategorizačnom zozname je zaradená očkovacia vakcína M-M-RVAXPRO, ktorá by mohla vykryť na prechodné obdobie dopyt po očkovacej vakcíne proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam a ružienke.
 4. Rovnako poukázal na možnosť, že na prechodné obdobie po dohode s hlavnými odborníkmi sa upraví očkovacia schéma pre očkovanie proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam a ružienke.

Záver:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vyjadrenia hlavných odborníkov v odbore pediatria a pre epidemiológiu, ako aj po rokovaní so zástupcami držiteľa o registrácii očkovacej látky M-M-RVAXPRO plu iul 10 x liek.+10 x solv. bude informovať Úrad verejného zdravotníctva  o danej situácii.

 

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Overili: účastníci stretnutia
Schválil:   MUDr. Adam Hlôška, v.r.