Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.:

  • Marianthi Psaha - CPO Head & Country President

  • Mgr. Michal Tuma - Head of Market Access

  • Magdaléna Petrová - Market Access Manager

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

MZ SR:

Ministerstvo v tomto období zasielalo listy držiteľom registrácií liekov pre vakcíny, v ktorých upozorňuje na dodržiavanie platnej legislatívy ohľadom dostupnosti liekov na Slovensku. Nakoľko ministerstvo dostalo oficiálnu informáciu o zmene držiteľa registrácie vakcín, ktorá prechádza zo spoločnosti Novartis na GSK, zaujíma nás, kto je momentálne držiteľom registrácie týchto vakcín.

Novartis:

Momentálne je prechodné obdobie, počas ktorého sa riešia všetky oficiálne záležitosti medzi spoločnosťami Novartis a GSK. Spoločnosť Novartis zistí, kto je momentálne oficiálnym držiteľom registrácie vakcín.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:

MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za Novartis:

Mgr. Michal Tuma

Schválil:

MUDr. Adam Hlôška

Dátum:

02.10.2015