Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Linda Hrúziková

Za spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko:

-  riaditeľ pre korporátne vzťahy GlaxoSmithKline Slovensko MUDr. Pavol Trnovec          

           
GlaxoSmithKline Slovensko:

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko plánuje naviesť cca 12 000 kusov lieku Priorix (české balenie), ktorý je registrovaný, ale nie je kategorizovaný. Táto dodávka predstavuje zásobu na približne na 5-6 týždňov.

            Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

 

Zapísala:                                                       PharmDr. Linda Hrúziková
Overil za GlaxoSmithKline Slovensko:          Mgr. Pavol Trnovec
Schválil:                                                        MUDr. Adam Hlôška
Dátum:                                                         13.10.2015