Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA
  • referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, Ing. Jana Ivanová

Za spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. (ďalej len „Takeda“):

  • Mgr. Bibiana Vallová, Market Access Manager

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Takeda.
Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Spoločnosť Takeda:

Farmaceutická spoločnosť Takeda predstavila na stretnutí plánované žiadosti o podmienečné zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov na rok 2017. Bola diskutovaná aj téma možnosti zmeny indikačného obmedzenia pre lieky zaradené v kategorizačnom zozname, ktorých Takeda je držiteľom registrácie.

MZ SR:

Ministerstvo sa oboznámilo s plánom žiadostí na rok 2017. Čo sa týka rozšírenia indikačného obmedzenia liekov v zozname kategorizovaných liekov bude ministerstvo postupovať v súlade s platnou legislatívou na základe zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súčasnosti sa pripravuje novela zákona, ktorá sa bude okrem iného zaoberať aj novými modelmi spôsobu úhrady ceny lieku a prípadnej spoluúčasti farmaceutických firiem pri pokračovaní liečby u pacientov mimo schválené indikačné obmedzenie.

 

Zapísala:                                             Ing. Jana Ivanová
Overil za Takeda:                               Mgr. Bibiana Vallová
Schválila:                                           Mgr. Miriam Vulevová, MBA
Dátum:                                               09.02.2017