Bratislave dňa 06.02.2018

Prítomní:
ALFASIGMA:
Luca Massimo Frassini – Regional Manager, Corporate Pharma International
PharmDr. Radek Procházka, MBA – General Manager Czech & Slovak Republic
MVDr. Mariana Bahnová – Marketing Manager SK

Ministerstvo zdravotníctva SR:
PharmDr., PhDr. Matej Petrovič – generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky
PharmDr. Miriam Vulevová, MBA – riaditeľka odboru kategorizácie a cenotvorby
PhDr. Bronislava Šalková – referent odboru farmácie

Program:

- nedostupnosť lieku VESSEL DUE F
- objasnenie situácie s dodávkami lieku na Slovensku

Stretnutie otvoril GR SFLP Dr. Petrovič. Požiadal prítomných o informáciu ohľadom nedostupnosti a objasnenie situácie s dodávkami lieku VESSEL DUE F na Slovensku.

Zástupcovia spoločnosti ALFASIGMA informovali o probléme vo výrobe.

- do júna 2018 bude spoločnosť dodávať každý mesiac minimálne mesačnú spotrebu lieku pre Slovensko
- spoločnosť ALFASIGMA sa zaviazala, že odporučí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby predpisovali pacientom mesačnú terapiu
- odporučí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, aby vydávali pacientom mesačnú terapiu
- v pravidelných intervaloch bude spoločnosť MZ SR informovať o dodávkach lieku jednotlivým veľkodistribútorom – plán dodávky, uskutočnenie.

Zapísala: PhDr. Bronislava Šalková