Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.07.2008 sa uskutoční v dňa 22.05.2008 (štvrtok) na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: bronislava.salkova@health.gov.sk najneskôr do 16.05.2008, súčasne s podaním do podateľne na MZ SR.