Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej komisie pre lieky sa uskutoční dňa 05.10.2012 (piatok) na MZ SR v miestnosti č.119/1 posch. od 08.30 hod. do 18.00 hod.