Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky sa uskutoční dňa 03.10.2012 (streda) na MZ SR v miestnosti č.152/3 od 13:00 hod. do 16:00 hod.