​V dovolenkovom období, keď evidujeme zvýšený pohyb ľudí, je monitorovanie výskytu ochorenia COVID-19 stále aktuálne a nevyhnutné. Preto ministerstvo zdravotníctva podporuje aktivity, ktoré prispievajú k prehľadnosti epidemiologickej situácie na Slovensku. V prostredí marginalizovaných rómskych komunít pôsobia asistenti podpory zdravia z príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zdravé regióny.
 
„Vážime si každú aktivitu, ktorá nám umožňuje zabezpečiť ochranu zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách. Asistenti zo Zdravých regiónov denne pracujú takpovediac v prvej línii a získavajú informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie nielen epidemiologickej situácie. Oceňujeme aj ich edukáciu a ďalšie aktivity za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie v týchto komunitách,“ povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.
 
Aktuálne zástupcovia tejto organizácie nadviazali užšiu spoluprácu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Zdravé regióny vybudovali širokú sieť asistentov priamo v teréne a spolupracujú pri informovaní ľudí, ktorí prichádzajú do marginalizovaných rómskych komunít zo zahraničia. Zároveň tiež evidujú informácie, ako napríklad, z ktorej krajiny sa vrátili a či majú príznaky respiračného ochorenia, či v ktorých lokalitách je veľká skupina obyvateľov, ktorí pravidelne cestujú do zahraničia. Majú skúsenosti s asistenciou pri testovaní, vyhľadávaním možných kontaktov, posudzovaním a logistickou podporou individuálnych i komunitných karantén. Viac ako 86 % zamestnancov organizácie z celkového počtu 320 sú priamo obyvatelia rómskych osídlení.
 
„Aktuálne informácie, ktoré máme z terénu, najmä vysoké počty prichádzajúcich z Anglicka, svedčia o tom, že situáciu nemožno podceňovať. Naša prax ukazuje, že mimoriadne dôležitá je aj dnes  prevencia, zároveň aj rýchle a kvalifikované rozhodnutia, aby sme zabránili riziku ďalšieho šírenia ochorenia. Z nášho pohľadu je potrebný aj nepretržitý servis na zabezpečenie bežných potrieb izolovaných obyvateľov,“ hovorí riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič.
 
Organizácia Zdravé regióny realizuje svoje aktivity priamo v rómskych osadách, pričom od polovice marca 2020 trikrát týždenne monitoruje situáciu v 75% najkritickejších rómskych osád a zaznamenáva počty ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. „V tomto období je to veľká výhoda, keďže prostredníctvom našej siete vieme v krátkom čase zistiť množstvo informácií priamo z komunít a zároveň dokážeme rýchlo dostať dôležité informácie do terénu,“ dopĺňa riaditeľka Tatiana Hrustič.
 
Zdravé regióny aktuálne spolupracujú s viac ako 850 lekármi prvého kontaktu a špecialistami v 252 obciach. Orientujú sa najmä na prevenciu a poskytovanie informácií vo vzťahu k pandémii koronavírusu. Prioritou pre nich zostáva aj spolupráca s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, najmä v rizikových lokalitách. Okrem sústavnej osvetovej činnosti v teréne zameranej na prevenciu a informačnú kampaň pre obyvateľov  marginalizovaných rómskych komunít realizujú aj rozsiahlu informačnú kampaň priamo vo vzťahu k pandémii koronavírusu aj cez sociálne siete - www.facebook.com/zdraveregiony.eu/ a dedikovaným webovým portálom - www.koronatemerel.sk. _________________________________________________________________________________
Príspevková organizácia Zdravé regióny ako súčasť Ministerstva zdravotníctva SR má za úlohu pomáhať rezortu zdravotníctva v oblasti riešenia pandémie COVID-19 v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Od januára 2017 realizuje Národný projekt Zdravé komunity, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.