Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby.  

Zdravotnícki pracovníci, ktorých sa zvyšovanie základných platov týka:

Historické zvýšenie platov počíta so všetkými zdravotníckymi pracovníkmi v:

  • - nemocniciach
  • - hospicoch
  • - liečebniach
  • - domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
  • - kúpeľoch
  • - zariadeniach biomedicínskeho výskumu- ambulanciách záchrannej zdravotnej služby

Zmeny pri výpočte základných platov od januára 2023:

  • - zvyšujú sa koeficienty
  • - budú sa započítavať odpracované roky (max. 30 r.)
  • - do odpracovaných rokov sa započíta aj čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke (max. 3 roky na dieťa, max. 6 rokov v sumáre)
  • - prax v zdravotníctve v zahraničí započítava do odpracovaných rokov rokov

Ide o zvyšovanie základných platov, ku ktorým sa ďalej pripočítavajú ďalšie príplatky za nadčasy, služby, prácu cez víkendy a sviatky,...

​​​