Dátum aktualizácie: 13.6.2013 - časti A, C a H
Dátum aktualizácie: 25.6.2013 - časti A a H + Odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 26.6.2013 - časť C
Dátum aktualizácie: 03.7.2013 - časti A, C a H

Kompletný materiál

zkdp201307.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_1_7_2013.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2012.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_7_2013.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2012.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_7_2013.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2012.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_7_2013.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2012.xls

Odhad vplyvov KDP na zdroje VZP odhad_vplyvov
Protokol_c_1.rtf

odhad_vplyvov

Protokol_c_2.rtf

odhad_vplyvov

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip