Dátum aktualizácie: 6. 12. 2018 8.40 časti A, C a H
Dátum aktualizácie: 10. 12. 2018 9.17 časti A a C
Dátum aktualizácie: 03. 01. 2019 11.43 časť E
Dátum aktualizácie: 8. 1. 2019 11.25 časti A a H
Dátum aktualizácie: 9. 1. 2019 9:.00 časť H

Kompletný materiál (Okrem posledných 2 zip súborov)

zkdp201901.zip 

cast_A_zoznam_DP_k_01_01_2019.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_01_2019.xls 

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2019.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_01_2019.rtf 

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2019.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_01_2019.rtf 

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf 

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf 

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf 

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf 

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf 

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_01_2019.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_01_2019.xls 

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf 

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf 
text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip (310 MB) V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip