Dátum aktualizácie: 23.3.2016 - limity
Dátum aktualizácie: 8.4.2016 - doplnenie o odhad vplyvov

Limity-SZM-201604.rtf

Limity-SZM-201604.rtf 

Skratky-SZM-201604.rtf

Skratky-SZM-201604.rtf 

Zoznam_SZM_201604.xls

Zoznam_SZM_201604.xls 

Odhad_vplyvov_SZM.rtf Odhad_vplyvov_SZM.rtf