Dátum aktualizácie: 24.6.2019 13:09 Zoznasm SZM
Dátum aktualizácie: 3.7.2019 10:13 Zoznasm SZM

Zoznam_SZM_201907.xls

Zoznam_SZM_201907.xls 

Limity-SZM-201907.rtf

Limity-SZM-201907.rtf 

Skratky-SZM-201907.rtf

Skratky-SZM-201907.rtf 

​ Zoznam skratiek odborností lekárov Zoznam skratiek odborností lekárov