Dátum aktualizácie: 22.9.2016
Dátum aktualizácie: 3.10.2016 - Zoznam ZP

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.10.2016

zkzp201610.zip 

Zoznam_ZP_201610.xls

Zoznam_ZP_201610.xls 

cast_2_limity_k_01_10_2016.rtf

cast_2_limity_k_01_10_2016.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.10.2016

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_10_2016.xls