Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.1.2017

zkzp201701.zip 

Zoznam_ZP_201701.xls

Zoznam_ZP_201701.xls 

cast_2_limity_k_01_01_2017.rtf

cast_2_limity_k_01_01_2017.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.1.2017

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_01_2017.xls