Dátum aktualizácie: 28.6.2017

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.7.2017

zkzp201707.zip 

Zoznam_ZP_201707.xls

Zoznam_ZP_201707.xls 

cast_2_limity_k_01_07_2017.rtf

cast_2_limity_k_01_07_2017.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.7.2017

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_07_2017.xls