Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 11.12.2017 po opravnom konaní

zkzp201710-opr.zip 

Zoznam_ZP_201710-opr.xls

Zoznam_ZP_201710-opr.xls 

cast_2_limity_k_01_10_2017.rtf

cast_2_limity_k_01_10_2017.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.10.2017

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_10_2017.xls