Dátum aktualizácie: 8.1.2018 - Zoznam_ZP_201801.xls z dôvodu technickej chyby

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.1.2018

zkzp201801.zip 

Zoznam_ZP_201801.xls

Zoznam_ZP_201801.xls 

cast_2_limity_k_01_01_2018.rtf

cast_2_limity_k_01_01_2018.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.1.2018

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_01_2018.xls