Dátum aktualizácie: 11.3.2022 9:02h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 14.3.2022 13:43h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 28.3.2022 14:20h Zoznam ZP, Časť 2 - Limitové tabuľky
Dátum aktualizácie: 31.3.2022 13:17h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 31.3.2022 16:11h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 27.4.2022 12:04h Zoznam ZP

Zoznam_ZP_202204.xls

Zoznam_ZP_202204.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky