Dátum aktualizácie: 28.6.2022 15:58h Zoznam ZP 
Dátum aktualizácie: 1.7.2022 14:32h Zoznam ZP

Zoznam_ZP_202207.xls

Zoznam_ZP_202207.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky