Zoznam zdravotníckych pomôcok.xlsxČasť 1 - Zoznam zdravotníckych pomôcok

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.docxČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky.xlsxČasť 5 - Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky