Dátum aktualizácie: 26.3.2024 13:36h aktualizované všetky zverejnené súbory
Dátum aktualizácie: 10.4.2024 13:30h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 11.4.2024 8:58h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 11.4.2024 12:36h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 11.4.2024 8:58h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 26.4.2024 10:21h Limitové tabuľky


Zoznam zdravotníckych pomôcok.xlsxČasť 1 - Zoznam zdravotníckych pomôcok

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.pdfČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky.xlsxČasť 5 - Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky


​​​​​​​​​