​Ministerstvo zdravotníctva aktívne pracuje na zlepšení podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie v našich nemocniciach. Rezort postupne prijíma konkrétne kroky, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát „Nemocnica priateľská k deťom“ - „Baby friendly hospital“ (BFHI). Umožní to preškolenie pracovníkov, vďaka ktorému jednotlivé oddelenia budú môcť následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI.
 
Odborné semináre
 
V prvom štvrťroku 2018 sa v štyroch nemocniciach v pôsobnosti MZ SR uskutočnia odborné semináre pre zástupcov všetkých gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických oddelení. Takýchto pracovísk je na Slovensku spolu 54. „Kvalitná starostlivosť o matku a dieťa a tiež dôstojné podmienky sú jednou z priorít rezortu. Preto aktívne komunikuje so všetkými gynekologicko-pôrodníckymi a neonatologickými oddeleniami, aby pracovali na zlepšení prístupu k rodičkám,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker. Semináre povedú  lektorky s medzinárodným odborným certifikátom, ktoré ministerstvo zdravotníctva vybralo na základe odporúčania Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS). Školenia hradené z rozpočtovej kapitoly MZ SR sa uskutočnia v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Univerzitnej nemocnici Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
 
Vyškolení pracovníci budú zodpovední za šírenie nových poznatkov v praxi
 
Jednotlivé oddelenia môžu následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI. Udeľuje ho WHO v spolupráci s UNICEF, pričom dnes túto iniciatívu na Slovensku zastrešuje SPS. Plaketa je udeľovaná vtedy, ak nemocnica opustí zastarané nemocničné postupy a dodržiava súbor 10 pravidiel podporujúcich priateľský prístup k matkám a novorodencom, ktoré tieto organizácie prísne kontrolujú, kým plaketu schvália.
 
Profesionálni laktační konzultanti pre mamičky v nemocniciach
 
Ministerstvo v tejto súvislosti plánuje aj akreditáciu sústavného vzdelávania v špecializácii „profesionálny laktačný konzultant“. Zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, pôrodná asistentka alebo sestra by takýto kurz mohli absolvovať už v  polovici tohto roka. Zámerom MZ SR je, aby na každom gynekologicko-pôrodníckom a neonatologickom oddelení bol najmenej jeden laktačný konzulant. Preto rezort súčasne pracuje aj na úprave výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.
 
Rušíme poplatky v pôrodniciach
 
V snahe o čo najväčšiu humanizáciu pôrodov bez bolesti MZ SR od februára 2018 ruší poplatok za podanie epidurálnej anastézie, resp. analgézie  a tiež poplatok za prítomnosť ďalšej osoby pri pôrode. „Nevideli sme reálny dôvod na spoplatňovanie prítomnosti otca pri pôrode, pretože ani pri iných lekárskych zákrokoch nie je prítomnosť člena rodiny spoplatňovaná. V prípade pôrodu ide o najkrajší okamih v živote rodičky, ako aj celej rodiny. Snažíme sa preto čo najviac vychádzať v ústrety rodičkám,“ uviedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
 
Príprava nových štandardných diagnostických a terapeutických postupov
 
MZ SR zároveň v spolupráci s odborníkmi finalizuje tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov v tejto oblasti. Súčasťou štandardov bude napr. podpora ženy počas laktácie, cieľom je, aby ženy čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili jeho správnu techniku.