vseobecne-zmluvn-podmienky.pdfvseobecne-zmluvn-podmienky.pdf
zmluva-o-elektronickej-komunikacii-v1.pdfzmluva-o-elektronickej-komunikacii-v1.pdf
zmluva-o-elektronickej-komunikacii-v2.pdfzmluva-o-elektronickej-komunikacii-v2.pdf