- názov a sídlo osoby: Fórum života, o.z., Heydukova 14, 811 08 Bratislava
- meno a priezvisko odborného zástupcu osoby: Mgr. Patrik Daniška
- webové sídlo ososby: www.forumzivota.sk a www.zachranmezivoty.sk
- telefónne číslo a e-mailová adresa osoby: 0911 756 026, E-mail: info@zachranmezivoty.sk

- názov a sídlo osoby: Poradňa ALEXIS, n. o., Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava I.
- meno a priezvisko odborného zástupcu osoby: Zuzana Stohlová Kiňová
- webové sídlo osoby: www.alexisporadna.sk
- telefónne číslo a e-mailová adresa osoby: Tel.: 0911 350 200, 0917 350 200,  E-mail: poradna@alexisporadna.sk

Dátum aktualizácie: 1. augusta 2019