Ministerstvo zdravotníctva SR nereguluje poskytovanie benefitov pre pacientov, a preto ich ani nezavádza, ani neruší. Benefity pre svojich poistencov poskytujú zdravotné poisťovne. Takzvaný zubný benefit nezrušil rezort zdravotníctva, ale zdravotné poisťovne. 

Podnet na prehodnotenie efektivity, účelu a nákladovosti využívania zubných benefitov zdravotných poisťovní prišiel z rezortu financií.

Ten argumentoval i tým, že benefity sú hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na základe stanoviska a dát zdravotných poisťovní združených v Asociácii zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo deklarované, že poskytovanie zubných benefitov neprináša požadovaný efekt v oblasti zvyšovania prevencie. Počet preventívnych prehliadok u zubárov posledné roky nerastie napriek tomu, že zdravotné poisťovne na tento benefit v roku 2023 minuli viac ako 45 miliónov eur.

Rezort zdravotníctva kontinuálne aktívne komunikuje so zdravotnými poisťovňami o novom nastavení rušených benefitov. Cielené by mali byť i na prevenciu najzávažnejších onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. Predpokladáme, že vylepšenú schému benefitov pre svojich poistencov by zdravotné poisťovne mohli predstaviť už v priebehu nasledujúcich mesiacov.