Návrh záverečného účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2017 zu-mzsr-2017.pdf zu-mzsr-2017.zip