Dátum aktualizácie: 26.5.2023 16:08h časť A.
Dátum aktualizácie: 30.5.2023 9:56h časť B.
Dátum aktualizácie: 21.6.2023 12:25h časť A, časť B, časť C
Dátum aktualizácie: 21.6.2023 12:25h zmena formátu súborov na .xlsx + vizuálna úprava (príprava na responzívny dizajn webu)
Dátum aktualizácie: 28.6.2023 18:35h časť A, časť B.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká