Dátum aktualizácie: 28.6.2023 18:52h časť A, časť B.
Dátum aktualizácie: 21.7.2023 13:35h časť A, časť B, časť C.
Dátum aktualizácie: 27.7.2023 15:59h časť A, časť B, časť C.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká