Dátum aktualizácie: 27.7.2023 15:59h časť A, časť B, časť C.
Dátum aktualizácie: 24.8.2023 11:06h časť A, časť B, časť C.
Dátum aktualizácie: 28.8.2023 13:23h časť A, časť B.
Dátum aktualizácie: 30.8.2023 18:32h časť A, časť B.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká