Dátum aktualizácie: 28.8.2023 16:45h Časť A, Časť B.
Dátum aktualizácie: 30.8.2023 18:40h Časť B.
Dátum aktualizácie: 25.9.2023 13:17h Časť A, Časť B, Časť C.
Dátum aktualizácie: 26.9.2023 15:40h Časť B.
Dátum aktualizácie: 29.9.2023 11:54h Časť A, Časť B.
Dátum aktualizácie: 29.9.2023 15:42h Časť B.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká