Dátum aktualizácie: 23.11.2023 14:38h Časť A, Časť B, Časť C​.
Dátum aktualizácie: 28.11.2023 12:34h Časť A, Časť B, Časť C​.
Dátum aktualizácie: 30.11.2023 11:33h Časť A.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká​​

​​​​