Dátum aktualizácie: 19.5.2016
Dátum aktualizácie: 7.6.2016 - Ceny ZP - doplnenie jedného chýbajúceho kódu v podskupine N

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.6.2016

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_06_2016.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.6.2016

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_06_2016.xls