Hľadali ste: reexport

Stránky a články

Počet výsledkov: 16

 1. ROV - prednáška na tému Epidemiológia rizikových faktorov neinfekčných ... chorôb u klientov poradní zdravia (28.10.2015) ... ROV - prednáška na tému Kategorizácia liekov ... falšované lieky a reexport (30.9.2015 ...
  Dátum: 2. novembra 2015  Veľkosť: 80 KB
  https://www.health.gov.sk/?eu-rov

 2. Európska komisia ukončila konanie voči trom krajinám – Slovensku, Rumunsku a Poľsku – v súvislosti s opatreniami, ktoré tieto krajiny zaviedli, aby zamedzili reexportu liekov. Dôvodom rozhodnutia EK ...
  Dátum: 22. mája 2018  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-sr-vita-rozhodnutie-ek-o-zastaveni-konania-pre-reexport-liekov

 3. najmä zverejňovať  Zoznam firiem, ktoré žiadajú o reexport humánnych liekov z SR, sprehľadniť trh s ... liekov o zaslanie zoznamu žiadateľov o reexport liekov. Uvedené informácie aj vzhľadom na krátku ...
  Dátum: 9. mája 2013  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?Zapis-z-prijatia-zastupcov-Obcianskeho-zdruzenia-Asociacie-na-ochranu-spotrebitelov-liekov-MZSR-29-4-2013

 4. Reexport liekov koordinujú samé nadnárodné farmaceutické spoločnosti. Ak je priemerná spotreba ... v krajine, kde predáva liek drahšie. Reexport liekov existuje vo všetkých krajinách Európskej únie ...
  Dátum: 21. marca 2012  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?safs-brani-svoje-zisky-ministerstvo-pacientov

 5. Ministerstvo zdravotníctva SR citlivo vníma tému nedostatku liekov, ktorá je ... mzsr-lieky-reexport ... ďalšie možnosti, ako sankcionovať nelegálny reexport, ako aj riešiť komplexnejšie túto situáciu, a ...
  Dátum: 22. mája 2023  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-lieky-reexport

 6. Prítomných privítal MUDr. Adam Hlôška generálny riaditeľ Sekcie farmácie a ... liekovej politiky a RNDr. Jozef Slaný , CSc. riaditeľ odboru farmácie ... reexport liekov - nedostupnosť ... ŠEVT –u na cca 1 cent na ...
  Dátum: 28. apríla 2015  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?zapisnica-20150415

Strana 1 z 3 1 2 3 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 3

 1. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 29. marca 2016  Veľkosť: 3937 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2014.docx

 2. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 27. februára 2018  Veľkosť: 2801 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2016.docx

Strana 1 z 1 1