Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » Záležitosti EÚ

Rezortné odborné vzdelávanie - ROV

ROV - prednáška na tému Epidemiológia rizikových faktorov neinfekčných chorôb u klientov poradní zdravia (28.10.2015) Veľkosť:    556 kB ROV - prednáška na tému Epidemiológia rizikových faktorov neinfekčných chorôb u klientov poradní zdravia (28.10.2015)
ROV - prednáška na tému Kategorizácia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (7.10.2015) Veľkosť:  1,24 MB ROV - prednáška na tému Kategorizácia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (7.10.2015)
ROV - prednáška na tému Regulované činnosti v oblasti ZP (7.10.2015) Veľkosť:    322 kB ROV - prednáška na tému Regulované činnosti v oblasti ZP (7.10.2015)
ROV - prednáška na tému Vývoj zdravotného stavu obyvateľstva SR (28.10.2015) Veľkosť:    613 kB ROV - prednáška na tému Vývoj zdravotného stavu obyvateľstva SR (28.10.2015)
ROV - prednáška na tému Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia (21.10.2015) Veľkosť:  2,97 MB ROV - prednáška na tému Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia (21.10.2015)
ROV - prednáška na tému Úlohy sekcie inšpekcie, sťahovanie liekov, falšované lieky a reexport (30.9.2015) Veľkosť:  8,53 MB ROV - prednáška na tému Úlohy sekcie inšpekcie, sťahovanie liekov, falšované lieky a reexport (30.9.2015)
ROV - prednáška na tému Úlohy sekcie inšpekcie, sťahovanie liekov, falšované lieky a reexport (30.9.2015) Veľkosť:  8,53 MB ROV - prednáška na tému Úlohy sekcie inšpekcie, sťahovanie liekov, falšované lieky a reexport (30.9.2015)
ROV - prednáška na tému Farmakovigilancia a klinické skúšanie liekov (30.9.2015) Veľkosť:  1,72 MB ROV - prednáška na tému Farmakovigilancia a klinické skúšanie liekov (30.9.2015)
ROV - prednáška na tému Úloha ŠÚKL v oblasti ZP (23.9.2015) Veľkosť:  1,63 MB ROV - prednáška na tému Úloha ŠÚKL v oblasti ZP
ROV - prednáška na tému Životný cyklus lieku (23.9.2015) Veľkosť:  0,99 MB ROV - prednáška na tému Životný cyklus lieku (23.9.2015)
ROV - prednáška na tému Regulácia liekov v EÚ ako súčasť liekovej politiky (09/2015) Veľkos;:  2,32 MB Regulácia liekov v EÚ ako súčasť liekovej politiky
ROV - prednáška na tému Regulované činnosti v oblasti humánnych liekov (16.9.2015) Veľkosť:   293 kB Regulované činnosti v oblasti humánnych liekov
ROV - prednáška na tému Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách (24.6.2015) Veľkosť:  2,45 MB ROV - prednáška na tému  Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách
ROV - prednáška na tému Oznamovaná povinnosť v oblasti radiačnej ochrany (24.6.2015) Veľkosť:   425 kB ROV - prednáška na tému Oznamovaná povinnosť v oblasti radiačnej ochrany (24.6.2015)
ROV - prednáška na tému Lekárske expozície (17.6.2015) Veľkosť: 18,3 MB Prednáška - Lekárske expozície
ROV - prednáška na tému Kontaminanty v potravinách (11.3.2015) Veľkosť: 16,4 MB Prednáška - Kontaminanty v potravinách
ROV - prednáška na tému Nové potraviny (4.3.2015) Veľkosť: 4,14 MB Nové potraviny - prednáška
ROV - prednáška na tému Výživa (25.2.2015) Veľkosť: 3,55 MB Výživa - prednáška
ROV - prednáška na tému Obaly a predmety určené na styk s potravinami (18.2.2015) Veľkosť: 3,30 MB Obaly a predmety určené na styk s potravinami - prednáška