Hľadali ste: Lekári

Stránky a články

Počet výsledkov: 1200

 1. Na výkon odborných pracovných činností lekára sa vyžaduje získanie vysokoškolského vzdelania II ... Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?lekar

 2. Sémantické stromy pre podporu výkonu činností v oblasti ochrany osobných ... údajov, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológiách verejnej ... Info-pred-1-etapou-oddlzenia-29-5-2018 ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 20. augusta 2019  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost-a-bezpecnost

 3. Sémantické stromy pre podporu výkonu činností v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológiách verejnej správy ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 20. augusta 2019  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost-a-bezpecnost-semanticke-stromy

 4. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - august 2019 ... MZ SR zasadačka č.119/I.posch. ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 19. augusta 2019  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?kalendar201908

 5. kladie si za cieľ zvýšiť informovanosť o ... dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva. ... Usiluje sa tiež zvýšiť záujem o prevenciu, ... obyvateľstvo. V roku 2018 sme boli ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 17. augusta 2019  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-prevencia

 6. Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ ... PharmDr. Miriam Vulevová, MBA - poverená vykonávaním funkcie ... doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH ... prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD. ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 5. novembra 2019  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3

Strana 1 z 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1200

 1. lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore klinická onkológia alebo v ... hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu lekárom, ktorý zabezpečuje revíznu činnosť v ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 91 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/cast_H_skr_lek .doc

 2. lekár zaradený v špecializačnom štúdiu v odbore Všeobecné lekárstvo alebo Pediatria ... lekár zaradený do iného špecializačného štúdia, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačné štúdium ...
  Dátum: 5. mája 2016  Veľkosť: 88 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/SitePages/RezidentiDokumenty/Rezidentsky-program-MZSR-pre-vseobecnych-lekarov-a-pediatrov.pptx

 3. lekár zaradený do iného špecializačného štúdia, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačné štúdium ... aby rezident mohol vykonávať odborné pracovné činnosti aj samostatne pod dohľadom školiteľa – lekára ...
  Dátum: 26. mája 2016  Veľkosť: 373 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/SitePages/RezidentiDokumenty/Rezidentsky-program-MZSR-pre-vseobecnych-lekarov-a-pediatrov_web.pptx

 4. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... Ľavý panel ... Rýchla navigácia ... FAQ ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 11. novembra 2019  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 5. Pri generickej preskripcii môže lekár zakázať výdaj náhradného lieku, ktorý je pre pacienta z ... raz mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 6. 56,7 rokov chýba viac ako 500 lekárov dispečeri? rozdávači výmenných lístkov? MUDr. Karol Mika, 91 rokov Lekár kedysi ... dnes „holé ruky“ moderné prístrojové vybavenie Všeobecný lekár je... ...
  Dátum: 15. januára 2019  Veľkosť: 4187 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/IZP/priloha4-rs-201901.ppt

Strana 1 z 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170 > >>