Hľadali ste: Lekári

Stránky a články

Počet výsledkov: 1400

 1. Na výkon odborných pracovných činností lekára sa vyžaduje získanie vysokoškolského vzdelania II ... Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?lekar

 2.  Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v ...  Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného ...
  Dátum: 7. júla 2020  Veľkosť: 82 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 3.  Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/ ... covid-19-standardizovane-postupy-protokoly-a-odporucania ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-infografiky-pre-obcanov

 4. Usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp

 5. Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19 ...  Opatrenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 2. júna 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-opatrenia-mzsr

 6.  Skríningová technika RHUDO - Odporúčaný postup v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, akútny a chronický PTSD (14. apríla 2020) ...  Vzdelávanie v psychologickej krízovej intervencii pri ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-standardizovane-postupy-protokoly-a-odporucania

Strana 1 z 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 160 200 230 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1300

 1. lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore klinická onkológia alebo v ... hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu lekárom, ktorý zabezpečuje revíznu činnosť v ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 91 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/cast_H_skr_lek .doc

 2. lekár zaradený v špecializačnom štúdiu v odbore Všeobecné lekárstvo alebo Pediatria ... lekár zaradený do iného špecializačného štúdia, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačné štúdium ...
  Dátum: 5. mája 2016  Veľkosť: 88 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/SitePages/RezidentiDokumenty/Rezidentsky-program-MZSR-pre-vseobecnych-lekarov-a-pediatrov.pptx

 3. lekár zaradený do iného špecializačného štúdia, ktorý sa rozhodne zmeniť špecializačné štúdium ... aby rezident mohol vykonávať odborné pracovné činnosti aj samostatne pod dohľadom školiteľa – lekára ...
  Dátum: 26. mája 2016  Veľkosť: 373 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/SitePages/RezidentiDokumenty/Rezidentsky-program-MZSR-pre-vseobecnych-lekarov-a-pediatrov_web.pptx

 4. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... Ľavý panel ... Rýchla navigácia ... FAQ ... Pýtajte sa lekára ...
  Dátum: 10. júla 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 5. Pri generickej preskripcii môže lekár zakázať výdaj náhradného lieku, ktorý je pre pacienta z ... raz mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 6. 56,7 rokov chýba viac ako 500 lekárov dispečeri? rozdávači výmenných lístkov? MUDr. Karol Mika, 91 rokov Lekár kedysi ... dnes „holé ruky“ moderné prístrojové vybavenie Všeobecný lekár je... ...
  Dátum: 15. januára 2019  Veľkosť: 4187 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/IZP/priloha4-rs-201901.ppt

Strana 1 z 217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180 > >>