Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 1600

 1. Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. ... Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR ... Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
  Dátum: 16. júla 2019  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. Záleží nám na tom, aby aj matky s ... Ministerstvo zdravotníctva začne pracoviská v blízkej dobe ... zdravotníctva SR Andrea Kalavská. ... stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
  Dátum: 18. júla 2019  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-chce-obnovit-certifikaty-bfhi

 3. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 4. o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  https://www.health.gov.sk/?dvojrocna-dohoda-o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre-europu-na-roky-2010-2011

 5. Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva ... Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom ... Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rezortnedohody

 6. Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 28.mája 2010, platná od 27.6.2010 ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?medzinarodne-dohody-sr-v-oblasti-zdravotnictva-1

Strana 1 z 267 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 90 130 180 220 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 660

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>