Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2900

 1. Tabuľka č. 1 Evidenčný zoznam žiadostí ... ​   Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR k 15.2.2023 ... Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (10.11.2022 ...
  Dátum: 28. februára 2023  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Akciové spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ...
  Dátum: 18. mája 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica

 3. 21.03.2020 - 1.4.2021 ... Vláda SR ho 14. decembra vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR. ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky ...
  Dátum: 22. marca 2023  Veľkosť: 78 KB
  https://www.health.gov.sk/?vedenie

 4. oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Desanka Kanderová – vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 2. novembra 2022  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 5. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422 ...
  Dátum: 10. februára 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programy-minimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalne-standardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania

 6. žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja: 2018, 2019 ... Health 2nd Wave ). Podujatie organizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR/ Inštitút výskumu a vývoja MZ SR za ...
  Dátum: 30. marca 2023  Veľkosť: 99 KB
  https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

Strana 1 z 484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 160 240 320 400 480 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 870

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 145 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 > >>