Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2200

 1. Peter Šomšák – vedúci oddelenia duševného zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Viktor Svetský – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 7. apríla 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 2. Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018) ... Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018 ...
  Dátum: 12. mája 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 3. Ing. Peter Pellegrini - predseda vlády SR  - poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR ... Ing. Eduard Heger - minister financií - poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR ...
  Dátum: 1. apríla 2021  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?byvali-ministri

 4.  Ministerstvo zdravotníctva SR ... Sekretariát štátneho tajomníka MZ SR ... Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ... Organizácie v pôsobnosti ministerstva ... Sekretariát ministra zdravotníctva SR ...
  Dátum: 1. apríla 2021  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?kontakt-1

 5. Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva ... Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom ... Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rezortnedohody

 6. - Vojenský čestný odznak OS SR 2 a 3. stupňa (striebro, bronz), ... období od 2002 do 2006 pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR ako riaditeľka odboru zdravotného poistenia a cien v zdravotníctve a ...
  Dátum: 12. apríla 2021  Veľkosť: 78 KB
  https://www.health.gov.sk/?vedenie

Strana 1 z 367 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 120 180 240 310 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 690

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty (Správa zo ZPC) ... Správa zo ZPC sa predkladá na Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ. ...
  Dátum: 6. novembra 2017  Veľkosť: 48 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/Smernica-ZPC-2017-old/Priloha3-smernica-ZPC-org-2017.doc

Strana 1 z 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 > >>