Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2000

 1. Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018) ... Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018 ...
  Dátum: 12. mája 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ... Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ... pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
  Dátum: 17. decembra 2020  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica

 3. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422 ...
  Dátum: 8. januára 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programy-minimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalne-standardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania

 4. Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva ... Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom ... Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rezortnedohody

 5. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 6. Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 28.mája 2010, platná od 27.6.2010 ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?medzinarodne-dohody-sr-v-oblasti-zdravotnictva-1

Strana 1 z 334 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 110 170 220 280 330 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 720

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>