Hľadali ste: Pandémia

Stránky a články

Počet výsledkov: 150

 1. Hodnota opatrení ESF zameraných a boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov ... bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov ...
  Dátum: 26. októbra 2021  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/?Projekt-EVS-Covid-mvsr

 2. kríza ukázala, že Európa nemôže čakať na ďalšiu pandémiu a musí urgentne investovať do zdravia a ... Program EU4Health je reakciou EÚ na pandémiu ochorenia COVID-19, ktorá má doteraz veľký vplyv na ...
  Dátum: 15. júna 2022  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?EU4Health-Info

 3. Cvičenia OKM a konferencie medicíny katastrof ... XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 24. až 26. ... októbra 2018 v Tatranských Matliaroch v Slovenskej republike ... Pandémia ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?cvicenia-okm

 4. Medzinárodný program Európskej únie v oblasti zdravia bol vytvorený za účelom implementácie ... EU4Health, je štvrtým programom EÚ v oblasti zdravia a vznikol ako reakcia EÚ na pandémiu COVID-19. ...
  Dátum: 15. júna 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?Zakl-info-EUHealth

 5. Pandémia spôsobená vírusom SARs-COV-2 zasiahla začiatkom roka 2020 všetky krajiny sveta. Štáty Európskej únie prechádzali pandémiou vo viacerých vlnách. Komisia Európskej únie ...
  Dátum: 9. decembra 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Projekt-KZP-Covid-mvsr

 6. a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID ... kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 ...
  Dátum: 19. januára 2021  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS

Strana 1 z 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 38

 1. Základné princípy novely Zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov a zaviesť jasné pravidlá pri určovaní cien a úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotného ... epidémia, pandémia ...
  Dátum: 18. februára 2011  Veľkosť: 118 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/prezentacia20110218.ppt

 2. so sídlom: Limbová 2, 831 01 Bratislava ... konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH ... S ohľadom na pretrvávajúcu globálnu pandémiu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 ...
  Dátum: 1. júla 2021  Veľkosť: 48 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Zmluva-ZoS-VLD.docx

 3. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 7. júla 2014  Veľkosť: 2732 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2013.docx

 4. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 25. júla 2013  Veľkosť: 1365 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2012.docx

 5. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 29. marca 2016  Veľkosť: 3937 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2014.docx

Strana 1 z 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>