Hľadali ste: Pandémia

Stránky a články

Počet výsledkov: 93

 1. 19 a pomohli tak v našom spoločnom boji proti pandémii koronavírusu, ktorá už viac ako rok negatívne ... tieto kroky však momentálne zatieňuje celosvetová pandémia ochorenia Covid-19, proti ktorej musíme ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Ambulantne-ockovanie

 2. Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 108 KB
  https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 3. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a ...
  Dátum: 21. mája 2021  Veľkosť: 100 KB
  https://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 4. Cvičenia OKM a konferencie medicíny katastrof ... XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 24. až 26. ... októbra 2018 v Tatranských Matliaroch v Slovenskej republike ... Pandémia ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?cvicenia-okm

 5. a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID ... kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 ...
  Dátum: 19. januára 2021  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS

 6. EU4Health 2021 – 2027: vízia zdravšej Európskej únie ... je ambicióznou reakciou EÚ na ochorenie COVID-19. Pandémia ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na ... Systém EU4Health zriadený nariadením (EÚ) 2021/522 ...
  Dátum: 16. augusta 2021  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?EU4Health-Info

Strana 1 z 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 28

 1. Základné princípy novely Zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov a zaviesť jasné pravidlá pri určovaní cien a úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotného ... epidémia, pandémia ...
  Dátum: 18. februára 2011  Veľkosť: 118 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/prezentacia20110218.ppt

 2. so sídlom: Limbová 2, 831 01 Bratislava ... konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH ... S ohľadom na pretrvávajúcu globálnu pandémiu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 ...
  Dátum: 1. júla 2021  Veľkosť: 48 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Zmluva-ZoS-VLD.docx

 3. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 7. júla 2014  Veľkosť: 2732 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2013.docx

 4. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 25. júla 2013  Veľkosť: 1365 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2012.docx

 5. Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“) je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto ...
  Dátum: 29. marca 2016  Veľkosť: 3937 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/vyrocne_spravy/Vyrocna-sprava-MZSR-2014.docx

Strana 1 z 5 1 2 3 4 5 > >>