Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Medzinárodné projekty EU4Health

Medzinárodný program EÚ v oblasti zdravia EU Health Programme

Medzinárodný program Európskej únie v oblasti zdravia bol vytvorený za účelom implementácie európskej stratégie zdravia.
Zodpovednosť za manažment programu bola Európskou komisiou zverená do rúk agentúry Chafea (The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), ktorá pripravuje ročné pracovné plány programu, zahŕňajúce prioritné oblasti a konkrétne kroky akčného plánu.

4 hlavné ciele programu:

  • Podporovať zdravie, aktívne budovať prevenciu voči výskytu ochorení a posilňovať prostredie, podporujúce  zdravý životný štýl v súlade s princípom „Zdravie vo všetkých politikách“;
  • Chrániť obyvateľov EÚ pred vážnymi zdravotnými cezhraničnými hrozbami;
  • Prispievať k vzniku a budovaniu inovatívnych, efektívnych a udržateľných zdravotných systémov;
  • Uľahčiť občanom EÚ prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti

Aktuálny program zdravia, platný na roky 2021 – 2027, sa nazýva EU4Health, je štvrtým programom EÚ v oblasti zdravia a vznikol ako reakcia EÚ na pandémiu COVID-19.

Viac o EU Health Programme si môžete prečítať TU.