Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity za rok 2010VS-SZU-za-rok-2010.rtf