Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Skríning kolorektálneho karcinómu

Skríning kolorektálneho karcinómu

Zoznam endoskopických pracovísk vykonávajúcich skríning kolorektálneho karcinómu (skríningová a primárna skríningová kolonoskopia) v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. Z06173/2011 – OZS pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu, uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 59, čiastka 19-31, zo dňa 1. septembra 2011

 
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa pracoviska
e-mail
kraj
Certi-fikát
Akod
Pkod
Tel.
1 MUDr.
CSC.
Rudolf Hrčka UN Bratislava GEK-SZU, Petržalka, Antolská 851 07 Bratislava hrcka@pe.unb.sk 1 ano
A88197048
P40707048207
68672327
2 MUDr.  Štefan Mucha Nemocnica Košice-Šaca a.s.Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca smucha@
nemocnicasaca.sk
7 ano
A91378048
P43979048201
557234124
3 MUDr. Boris Barický Procare Medicínske centrum s.r.o, GE ambulancia, Fatranská 5 949 01 Nitra baricky.boris@
procare.sk
3 ano
A30760048
P96519048201
903341591
4 MUDr. Barbora Kadlečková Lama Medical Care s.r.o, Tomašíková 50/C 831 04 Bratislava thalion@thalion.sk 1 ano
A29519048
P47771048202
57108511
5 MUDr. Milan Ozimy Gastroenterologická a interná ambulancia Starohájska ulica č.2 917 01Trnava milanozimy@
gmail.com
2 ano
A76889048
P82927048201
335953442
6 MUDr. Miriam Šišuláková Neštátna gastroenterologická ambulancia s.r.o Líščie údolie č.57841 04 Bratislava  msisulakova@
seznam.cz
1 ano
A78378048
P43675048201
908885115
7 MUDr. Mária Macúchová NZZ gastroenterologická ambulancia , Slovenská 50 05601 Gelnica macuchovam@
gmail.com
7 ano
A70786048
N51405048201
907848595
8 MUDr. Zoltán Benyó Forlife n.o. Všeobecná nemocnica Komárno, Mederčská 39, 94575 Komárno zoltan.benyo@
prolife.sk
4 ano
A98020048
P45929048201
357909266
9 MUDr. Peter Hegyi Gastroenterologická ambulancia MUDr.Peter Hegyi s.r.o Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky peter@hegyi.eu 2 ano
A85600048
P23656048201
905209740
10 MUDr. Ladislav Hájek MED-GASTRO s r.o. GAE ambulancia, Uniklinika, Nábrežná 5 997101 Prievidza medgastro@
centrum.sk
4 ano
A61972048
P57637048201
907737996
11 MUDr. Mikuláš Schweier Schweier GEA s r.o. SNP 10, 934 01 Levice schweiermikulas@
stonline.sk
3 ano
A76480048
P60281048201
366379325
12 MUDr. Marián Hatala MUDR. Hatala s.r.o D.Makovického 1678/18  03401 Ružomberok hatala.marian@
centrum.sk
6 ano
A71880048
P83933048201
908278324
13 MUDr. Anna  Reichová Mnoheľova 2, 058 01 Poprad anna.reichova@
post.sk
8 ano
A28710048
N22015048201
907300226
14 MUDr. Vladimír Duchoň Gasroenterologická ambulancia, J.Kráľa 15, 972 01 Bojnice duchon@lekis.sk 4 ano
A95737048
P95589048201
465415432
15 MUDr. Lubomír Zita ZITA MED s.r.o Záhradnícka 4090/37, 955 01 Topolčany zitalubo@nestra.sk 3 ano
A64270048
P93317048201
903254911
16 MUDr. Dušan Maruškin MEDIGASTRO s.r.o, Jesenského 4, 97666 Polomka dusan.maruskin@
gmail.com
5 ano
A35844048
P86405048201
902304956
17 MUDr.
PhD.
Ján Ušiak ENDO CORPs.r.o, Koperníkova 21, 917 01 Trnava jan.usak@
gmail.com
2 ano
A50757048
P38573048201
905899814
18 MUDr. Ján Krajňák Wesper s.r.o Garbiarska 16 04001 Košice krajnakjan@
centrum.sk
7 ano
A51098048
P66657048201
517563511
19 MUDr. Ľubica Oravská Nemocnica s poliklinikov Trebišov a.s. SNP 1079/75 07501 Trebišov nsptv@nsptv.sk 7 ano
A63923048
P81577048201
556660120
20 MUDr. Tatiana Bézayová Euromedix a.s. Einstaeinova 25, 851 01 Bratislava reavayova.ivana@
procare.sk
1 ano
A91924048
P59790048201
911856051
21 MUDr. Branislav Valach Novamed s.r.o, bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica novamed@
novamed.sk
5 áno
A31240048
N22951048201
484399234
22 MUDr. Miroslav Fedurco poskytovateľ:Endomed s.r.o, Hlovíkova 2696, Vranov nad Topľou,  8 áno
A79247048
P21337048201
905271215
prevádzka1:Gastroenterologická ambulancia, Hlovíková 2696, 09301 Vranov nad Topľou, 8
P21337048201
944195566
prevádzka2:Gastroenterologická ambulancia, Americká trieda 17, 04013 Košice 7
P21337048202
556367697
24 MUDr. Ivan Bunganič GASTRO I s.r.o Puškinova 18, 08001 Prešov bunganic@
gmail.com
8 ano
A46876048
N40303048201
903607349
25 MUDr. Peter Slezák Symed s.r.o, Solinská 1591/29A 90501 Senica symed@azet.sk 2 ano
A86199048
P51276048201
346515233
26 MUDr.  Miloslav Bubán Novapharm s.r.o., ul. Jána Pavla II č.5, 04023 Košice 23 znap@
novapharm.sk
1 ano
A79373048
P84713048202
220295260
27 Doc.
MUDr.
PhD.
Martin Huorka  Gastroenterologická endoskopia,V.internej kliniky LFUK a UNB UN Bratislava-Ružinovská 6, 82506 Bratislava mhuorka@
ru.unb.sk
1 ano
A92711048
P7070704821
48234770
28 MUDr. Walid Al Ramadan TADMUR s.r.o Na Rovni 8 96001 Zvolen walid.alramadan@
centrum.sk
5 ano
A97301048
N33541048202
903550027
29 MUDr. Martin Weis W-Med s.r.o. SNP 19, 93401 Levice weism@atlas.sk 3 ano
A74849048
P71047048201
903535545
30 MUDr. Peter Paulen SI Medical Tematinska 5/A 85 105 Bratislava paulen@
medissimo.sk
1 ano
A86029048
P63360048201
232302076
31 MUDr. Judita Chachalaková NsP Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8 07726 Kráľovský Chlmec drjudit@yahoo.com 7 ano
A57301048
P51671048201
566321563
32 MUDr. Miloš Greguš Gastroenterologické a hepatologické centrum, Špitálska 13,949 01 Nitra ghugregus@
gmail.com
3 ano
A78272048
P85743048201
421
377415407
-8
33 MUDr. Peter Čontoš Źelezničné zdravotníctvo Košice s.r.o,Masarykova 904001Košice contos@zzke.sk 7 ano
93592048
4550704821
552295845
34 MUDr. Adrian Krátky NZZ GEA Záporožská 12, 85101 Bratislava adrian.kratky@
nextra.sk
1 ano
22076048
93547048201
905402736
35 MUDr.
Doc.
PhD.
Ľubomír Jurgoš NZZ-GEA Limbová 5, Limbova 583305 Bratislava ljurgos@
gmail.com
1 ano
64016048
43137048201
54774726
36 MUDr. Iveta Kališová GASTROMEDIC s.r.o, J. Kráľa 3 940 01 Nové Zámky iveta.kalisova@
gmail.com
3 ano
48294048
29575048201
905753575
37 MUDr. Milan Hlista GE ambulancia,FN Trenčín, Legionárska28, 91171 Trenčín hlista.fntn@
gmail.com
4 ano
77830048
42383048201
326566561
38 MUDr. Alica Sekanová GEAKK s.r.o, Baštova 1290/24 06001 Kežmarok sekanova@
gmail.com
8 ano
24260048
13114048201
524567212
39 MUDr Lenka Haferová Pro Sanus a.s., Daxnerovo námestie3, 82108 Bratislava hafnerova.lenka@
procare.sk
1 ano
62909048
27399048202
232221824
40 MUDr Reníta Koreňová MUDr. Renáta Koreňová s.r.o, Lintich1380/2, 96901, Banskí Štiavnica renata.korenova@
gmail.com
5 ano
86997048
80796048201
904197737
41
42 MUDr. Jana Bočáková Lunamed s.r.o.,Stromová 2578/4 91101 Trenčín lunamed@
centrum.cz
4 ano
52805048
83305048201
905140337
43 MUDr. Zita Bačíková Digestmed s.r.o, A Hlinku 14 Piešťany 921 01 zitabacik@
gmail.com
2 ano
97744048
29413048201
337729887
44 MUDr. Božena Pekárková GEA s.r.o, Starohájska 2, 91701 Trnava pekarkova@
mail.t-com.sk
2 ano
31106048
82877048201
905262019
45 MUDr. Juraj Májek NOU.Klenova 1, 83310 Bratislava info@nou.sk 1 ano
58494048
38561048201
254771787
46 MUDr. Martin Molnár NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21,08631 Bardejov sekretriatriaditela@
nsp-bardejov.sk
8 ano
74846048
55023010
544788664
47 MUDR.
Doc.
Ľudovít Lukáč I.int.klin.UNB-Staré mesto-Endoskopické pracovisko, Mickiewiczova 12,81363, Bratislava sekretariat@
unb.sk
1 ano
65860048
40707048202
48234641
48 MUDr. Branislav Kunčák GE ambulancia FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky riaditel@nspnz.sk 3 ano
31289048
81093048201
356912284
49 MUDr.
prof.
PhD.
Peter Mlkvy Onkologický ústav svätej Alžbety,Heydukova 10, 81250 Bratislava pmlkvy@ousa.sk 1 ano
84748048
31683048202
259249295
50 MUDr.
PhD
Jozef Záň ÚVN SNP-FN Ružomberok, ul.gen.Vesela 21 riaditel@uvn.sk 6 ano
56952048
91151048201
444382663
51 MUDr. Rudolf Králik Interná a gastroenterologická ambulancia, Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou rudikralik@
yahoo.com
4 ano
88228048
35171048201
905407166
52 MUDr. Karol Mozola Gastrodermia s.r.o., Kuzmányho 28, 96001 Zvolen gastroderma@
gmail.com
5 ano
59289048
N89547048201
455323179
53 MUDr. Júlia Brandebúrová B+B MED s.r.o., Maršala Koneva 1, 04022 Košice brandeburova@
post.sk
7 ano
57518048
45055048201
556712743
54 MUDr. Jozef Tkáčik Breznianske centrum gastroenterológie s.r.o. Banisko 1 , 87701 Brezno tkacikbrezno@
nextra.sk
5 ano
55745048
3001048201
903520596
55
56 MUDr. Žigmund Henžel Denter s.r.o Petzvalova 13, 94911 Nitra henzelzigmund@
gmail.com
3 ano
99952048
26493048201
905956697
57 MUDr. Jozef Škreko Medikum s.r.o. , Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš jozef.skreko@
gmail.com
5 ano
56389048
N51125048201
474831707
58 MUIDr. Boris Cvečko ENTERON s.r.o.  Palárikova 2311, 02201 Čadca enteron@
mail.t-com.sk
6 ano
30731048
65863048201
905315512
59 MUDr. Peter Salgó PANMED, s.r.o., SNP 42/A, Nové Zámky ,940 63 salgopeter@
gmail.com
3 ano
85414048
88127048201
915730409
60 MUDr. Beata Bodnárová Procare a.s.Jána Pavla II. Č.5, 04023 Košice bodnarova.beata@
procare.sk
7 ano
577750048
82888048201
904298930
61 MUDr. Michal Giba Gastromedical s.r.o. Ul.SNP 1079/76, 075 01Trebišov mgiba@slovanet.sk 7 ano
75969048
34297048201
905356123
62
63 MUDr.
prof.
CSc.,
Rudolf Hyrdel Gastro-Med s.r.o.Kollárova 17A, 03601 Martin hyrdel@ifmed.
uniba.sk
6 ano
88217048
N44605048201
907770419
64
65
66 MUDr. Rudolf Králik Gastro-sonografia, s.r.o  Clementisova 1187/5, 95701 Bánovce nad Bebravou rudikralik@
yahoo.com
4 ano
88228048
10104820128
905407166
67 MUDr. Pavol Dávid GEAŠ s.r.o. Nemocničná 192701 Šaľa davidpalo8@
gmail.com
2 ano
83526048
51091048201
905727187
68 MUDr. Habib Narwan ABAWI s.r.o. Rezedova 5,  821 01 Bratislava abawi@abawi.sk 1 ano
80710048
60071048201
245258479
69 MUDr. Kamil Potyčný GASAM Slovakia s.r.o. Tatranské námestie 4914/8, 05801 Poprad gasamslovakia@
gmail.com
7 áno
58939048
N38383048202
919163526
70
71 MUDr. Sylvia Dražilová Nemocnica Poprad a.s. Banícka  č.803/28, 05845 Poprad sylvia.drazilova@
nemocnicapp.sk
8 áno
90638048
N22001048201
052/
7125767
72 MUDr. Lucia Hančáriková Gastrohan s.r.o., Kukučínova 599 / 62 Belá nad Cirochou-prevádzka: Sládkovičova 4067 06901 Snina lucia.hanca@
post.sk
8 áno
90704048
N83360048201
907617667
73 MUDr- Ján Sucháč SanitStom, s.r.o. - Endocentrum, Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica suchac@
sanitstom.sk
5 áno
49013048
P08555048201
949426879
74 MUDr. Danka Cvejkušová Bene Dig s.r.o. Vysokoškolákov 3101008, žilina dcvejka@
gmail.com
5 áno
340520048
73213048201
415627075
75 MUDr. Daniel Šiška GITprax s.r.o. Roháčska 490, 027 32 Zuberec dansiska@
gmail.com
6 áno
32959048
5269048201
911851524
76 MUDr. Igor Katuščák Martinské centrum gastroenterológie s.r.o, Jesenského 15 Martin, 036 01 katuscak@
me.com
6 áno
45436048
N37089048201
917611257
77 MUDr. Csaba Podlupszki Forlife.n.o.Komárno,Mederčská 39, Komárno podlupszki.csaba@
forlife.sk
3 áno
51543048
45929048201
357909274
78 MUDr. Ľubor Bajzík Statim plus, s.r.o. Hliny 1422/28, 01 707 Považská Bystrica bajzik@
nemocnicapb.sk
4 áno
64675048
91335048201
424304278
79 MUDr Dušan Baláž PIGEAS s.r.o. Prieložtek 1, 03 601 Martin gastroint@
stonline.sk
6 áno
35841048
50162048201
421
434293025
80 MUDr. Martin Tkáčik NsP Brezno,n.o. Brezno Bánisko 1, 977 42 martintkacik@
yahoo.co.uk
5 áno
A47520048
N22399048202
482824130
81 MUDr Juraj Rusnák Juraj Rusnák s.r.o., Palúčanská 616/59  031 01 Liptovský Mikuláš rusnak.juraj@
gmail.com
6 ano
58569048
91557048201
949363356
82 MUDr Slavomír Černok Gastroenterologická ambulancia, Aura SA s.r.o. Piešťanská 118/24 915 01 Nové mesto nad Váhom gastroenterolog@
marmedico.sk
2 ano
A89309048
47721048201
0323214114
 0948377905
83 MUDr Michal Pješčák Gastroenterologická ambulancia Ľubovnianska nemocnica n.o., Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa pjescak@
centrum.sk
8 áno
A76287048
N56229048201
524317415
84 MUDr. Mário Kirka Gastroenterologická ambulancia GE - AMB s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 3, 019 01 Ilava kirkapn@
gmail.com​

4 áno
A73073048
P76635048201
908115665
85 MUDr. Margita Lábska SANISTOM s.r.o. Gastroenterologické centrum -Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica bilkova@
sanistom.sk
5 áno
A67755048
P08555048201
904394384
86 MUDr. Katarín Marcineková SANISTOM s.r.o. Gastroenterologické centrum -Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica bilkova@
sanistom.sk
5 áno
A60489048
P08555048201
904394384
87 MUDr. Milan Vyskočil Lama medical care s.r.o. Thalion Tomášikova 50/C 801 04 Bratislava milan.vyskocil@
gmail.com
1 áno
A60489048
P47771048202
903266654