Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Skríning kolorektálneho karcinómu

Skríning kolorektálneho karcinómu

Zoznam endoskopických pracovísk vykonávajúcich skríning kolorektálneho karcinómu (skríningová a primárna skríningová kolonoskopia) v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. Z06173/2011 – OZS pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu, uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 59, čiastka 19-31, zo dňa 1. septembra 2011

Aktualizované 15.6.2017

Zoznam-Certif-ku-15-06-2017.xls

Zoznam-Certif-ku-15-06-2017.xls