Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Skríning kolorektálneho karcinómu

Skríning kolorektálneho karcinómu

Zoznam endoskopických pracovísk vykonávajúcich skríning kolorektálneho karcinómu (skríningová a primárna skríningová kolonoskopia) v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR č. Z06173/2011 – OZS pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu, uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 59, čiastka 19-31, zo dňa 1. septembra 2011

 
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa pracoviska
e-mail
kraj
Certi-fikát
Akod
Pkod
Tel.
1
MUDr.
CSC.
Rudolf Hrčka UN Bratislava GEK-SZU, Petržalka, Antolská 851 07 Bratislava hrcka@ pe.unb.sk
1
áno
A88197048
P40707048207
68672327
2
MUDr. Štefan Mucha Nemocnica Košice-Šaca a.s.Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca smucha@ nemocnicasaca.sk
7
áno
A91378048
P:43979048201
557234124
3
MUDr. Boris Barický Procare Medicínske centrum s.r.o, GE ambulancia, Fatranská 5 949 01 Nitra baricky.boris@ procare.sk
3
áno
A30760048
P96519048201
903341591
4
MUDr. Barbora Kadlečková Lama Medical Care s.r.o, Tomašíková 50/C 831 04 Bratislava thalion@thalion.sk
1
áno
A29519048
P47771048202
57108511
5
6
MUDr. Miriam Šišuláková Neštátna gastroenterologická ambulancia s.r.o Líščie údolie č.57841 04 Bratislava  msisulakova@ seznam.cz
1
áno
A78378048
P43675048201
908885115
7
MUDr. Mária Macúchová NZZ gastroenterologická ambulancia , Slovenská 50 05601 Gelnica macuchovam@ gmail.com
7
áno
A70786048
N51405048201
907848595
8
MUDr. Zoltán Benyó Forlife n.o. Všeobecná nemocnica Komárno, Mederčská 39, 94575 Komárno zoltan.benyo@ prolife.sk
4
áno
A98020048
P45929048201
357909266
9
MUDr. Peter Hegyi Gastroenterologická ambulancia MUDr.Peter Hegyi s.r.o Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky peter@hegyi.eu
2
áno
A85600048
P23656048201
905209740
10
MUDr. Ladislav Hájek MED-GASTRO s r.o. GAE ambulancia, Uniklinika, Nábrežná 5 997101 Prievidza medgastro@ centrum.sk
4
áno
A61972048
P57637048201
907737996
11
MUDr. Mikuláš Schweier Schweier GEA s r.o. SNP 10, 934 01 Levice schweiermikulas@ stonline.sk
3
áno
A76480048
P60281048201
366379325
12
MUDr. Marián Hatala MUDR. Hatala s.r.o D.Makovického 1678/18  03401 Ružomberok hatala.marian@ centrum.sk
6
áno
A71880048
P83933048201
908278324
13
MUDr. Anna  Reichová GASTROCARE s r.o., Mnoheľova 2, 058 01 Poprad anna.reichova@ gmail.com
8
áno
A28710048
P99485048201
907300226
14
MUDr. Vladimír Duchoň Gasroenterologická ambulancia, J.Kráľa 15, 972 01 Bojnice duchon@ lekis.sk
4
áno
A95737048
P95589048201
465415432
15
MUDr. Lubomír Zita ZITA MED s.r.o Záhradnícka 4090/37, 955 01 Topolčany zitalubo@ nestra.sk
3
áno
A64270048
P93317048201
903254911
16
MUDr. Dušan Maruškin MEDIGASTRO s.r.o, Jesenského 4, 97666 Polomka dusan.maruskin@ gmail.com
5
áno
A35844048
P86405048201
902304956
17
MUDr.
PhD.
Ján Ušiak ENDO CORPs.r.o, Koperníkova 21, 917 01 Trnava jan.usak@
gmail.com
2
áno
A50757048
P38573048201
905899814
18
MUDr. Ján Krajňák Wesper s.r.o Garbiarska 16 04001 Košice krajnakjan@ centrum.sk
7
áno
A51098048
P66657048201
517563511
19
MUDr. Ľubica Oravská Nemocnica s poliklinikov Trebišov a.s. SNP 1079/75 07501 Trebišov nsptv@nsptv.sk
7
áno
A63923048
P81577048201
556660120
20
MUDr. Tatiana Bézayová Euromedix a.s. Einstaeinova 25, 851 01 Bratislava reavayova.ivana@ procare.sk
1
áno
A91924048
P59790048201
911856051
21
MUDr. Branislav Valach Novamed s.r.o, bernolákova 10, 97405 Banská Bystrica novamed@ novamed.sk
5
áno
A31240048
N22951048201
484399234
22 MUDr.  Miroslav  Fedurco poskytovateľ:Endomed s.r.o, Hlovíkova 2696, Vránov nad Topľou, 
8
áno
A79247048
P21337048201
905271215
prevádzka1:Gastroenterologická ambulancia, Hlovíková 2696, 09301 Vránov nad Topľou,
8
P21337048201
944195566
prevádzka2:Gastroenterologická ambulancia, Americká trieda 17, 04013 Košice
7
P21337048202
556367697
24 MUDr. Ivan Bunganič GASTRO I s.r.o Puškinova 18, 08001 Prešov bunganic@
gmail.com
8
áno A46876048
N40303048201
903607349
25
MUDr. Peter Slezák Symed s.r.o, Solinská 1591/29A 90501 Senica symed@azet.sk
2
áno
A86199048
P51276048201
346515233
26
MUDr.  Miloslav Bubán Novapharm s.r.o., ul. Jána Pavla II č.5, 04023 Košice 23 znap@
novapharm.sk
1
áno
A79373048
P84713048202
220295260
27
Doc.
MUDr.
PhD.
Martin Huorka  Gastroenterologická endoskopia,V.internej kliniky LFUK a UNB UN Bratislava-Ružinovská 6, 82506 Bratislava mhuorka@
ru.unb.sk
1
áno
A92711048
P7070704821
48234770
28
MUDr. Walid Al Ramadan TADMUR s.r.o Na Rovni 8 96001 Zvolen walid.alramadan@ centrum.sk
5
áno
A97301048
N33541048202
903550027
29
MUDr. Martin Weis W-Med s.r.o. SNP 19, 93401 Levice weism@atlas.sk
3
áno
A74849048
P71047048201
903535545
30
MUDr. Peter Paulen SI Medical Tematinska 5/A 85 105 Bratislava paulen@ medissimo.sk
1
áno
A86029048
P63360048201
232302076
31
MUDr. Judita Chachalaková NsP Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8 07726 Kráľovský Chlmec drjudit@
yahoo.com
7
áno
A57301048
P51671048201
566321563
32
MUDr. Miloš Greguš Gastroenterologické a hepatologické centrum, Špitálska 13,949 01 Nitra ghugregus@
gmail.com

3

áno A78272048

P85743048201

377415407
377415408
33
MUDr. Peter Čontoš Źelezničné zdravotníctvo Košice s.r.o,Masarykova 904001Košice contos@ zzke.sk
7
áno
93592048
4550704821
552295845
34
MUDr. Adrian Krátky NZZ GEA Záporožská 12, 85101 Bratislava adrian.kratky@ nextra.sk
1
áno
22076048
93547048201
905402736
35
MUDr. Doc. PhD. Ľubomír Jurgoš NZZ-GEA Limbová 5, Limbova 583305 Bratislava ljurgos@
gmail.com
1
áno
64016048
43137048201
54774726
36
MUDr. Iveta Kališová GASTROMEDIC s.r.o, J. Kráľa 3 940 01 Nové Zámky iveta.kalisova@ gmail.com
3
áno
48294048
29575048201
905753575
37
MUDr. Milan Hlista GE ambulancia,FN Trenčín, Legionárska28, 91171 Trenčín hlista.fntn@ gmail.com
4
áno
77830048
42383048201
326566561
38
MUDr. Alica Sekanová GEAKK s.r.o, Baštova 1290/24 06001 Kežmarok sekanova@
gmail.com
8
áno
24260048
13114048201
524567212
39
MUDr. Lenka Haferová Pro Sanus a.s., Daxnerovo námestie3, 82108 Bratislava hafnerova.lenka@ procare.sk
1
áno
62909048
27399048202
232221824
40
MUDr. Reníta Koreňová MUDr. Renáta Koreňová s.r.o, Lintich1380/2, 96901, Banskí Štiavnica renata.korenova@
gmail.com
5
áno
86997048
80796048201
904197737
41
42
MUDr. Jana Bočáková Lunamed s.r.o.,Stromová 2578/4 91101 Trenčín lunamed@ centrum.cz
4
áno
52805048
83305048201
905140337
43
MUDr. Zita Bačíková Digestmed s.r.o, A Hlinku 14 Piešťany 921 01 zitabacik@
gmail.com
2
áno
97744048
29413048201
337729887
44
MUDr. Božena Pekárková GEA s.r.o, Starohájska 2, 91701 Trnava pekarkova@ mail.t-com.sk
2
áno
31106048
82877048201
905262019
45
MUDr. Juraj Májek NOU.Klenova 1, 83310 Bratislava info@nou.sk
1
áno
58494048
38561048201
254771787
46
MUDr. Martin Molnár NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21,08631 Bardejov sekretriat
riaditela@
nsp-bardejov.sk
8
áno
74846048
55023010
544788664
47
MUDR. Doc. Ľudovít Lukáč I.int.klin.UNB-Staré mesto-Endoskopické pracovisko, Mickiewiczova 12,81363, Bratislava sekretariat@
unb.sk
1
áno
65860048
40707048202
48234641
48
MUDr. Branislav Kunčák GE ambulancia FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky riaditel@
nspnz.sk
3
áno
31289048
81093048201
356912284
49
MUDr. prof. PhD. Peter Mlkvy Onkologický ústav svätej Alžbety,Heydukova 10, 81250 Bratislava pmlkvy@
ousa.sk
1
áno
84748048
31683048202
259249295
50
MUDr. PhD. Jozef Záň ÚVN SNP-FN Ružomberok, ul.gen.Vesela 21 riaditel@ uvn.sk
6
áno
56952048
91151048201
444382663
51
MUDr. Rudolf Králik Interná a gastroenterologická ambulancia, Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou rudikralik@ yahoo.com
4
áno
88228048
35171048201
905407166
52
MUDr. Karol Mozola Gastrodermia s.r.o., Kuzmányho 28, 96001 Zvolen gastroderma@ gmail.com
5
áno
59289048
N89547048201
455323179
53
MUDr. Júlia Brandebúrová B+B MED s.r.o., Maršala Koneva 1, 04022 Košice brandeburova@ post.sk
7
áno
57518048
45055048201
556712743
54
MUDr. Jozef Tkáčik Breznianske centrum gastroenterológie s.r.o. Banisko 1 , 87701 Brezno tkacikbrezno@ nextra.sk
5
áno
55745048
3001048201
903520596
55
56
MUDr. Žigmund Henžel Denter s.r.o Petzvalova 13, 94911 Nitra henzelzigmund@ gmail.com
3
áno
99952048
26493048201
905956697
57
MUDr. Jozef Škreko Medikum s.r.o. , Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš jozef.skreko@ gmail.com
5
áno
56389048
N51125048201
474831707
58
MUDr. Boris Cvečko ENTERON s.r.o.  Palárikova 2311, 02201 Čadca enteron@ mail.t-com.sk
6
áno
30731048
65863048201
905315512
59
MUDr. Peter Salgó PANMED, s.r.o., SNP 42/A, Nové Zámky ,940 63 salgopeter@ gmail.com
3
áno
85414048
88127048201
915730409
60
MUDr. Beata Bodnárová Procare a.s.Jána Pavla II. Č.5, 04023 Košice bodnarova.
beata@ procare.sk
7
áno
577750048
82888048201
904298930
61
MUDr. Michal Giba Gastromedical s.r.o. Ul.SNP 1079/76, 075 01Trebišov mgiba@
slovanet.sk
7
áno
75969048
34297048201
905356123
62
MUDr. Peter Hudák Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika 066 00 Humenné MUDr.Hudak@ gmail.com
8
áno
85188048
N19903048201

577706592

63
MUDr. prof. CSc. Rudolf Hyrdel Gastro-Med s.r.o.Kollárova 17A, 03601 Martin hyrdel@ ifmed.uniba.sk
6
áno
88217048
N44605048201
907770419
64
MUDr. Juraj Rusnák Liptovská nemocnica s poliklinikou-MUDr. Ivana Stodolu,Plúčanská 25,03123 Liptovský Mikuláš jrusnak@
post.sk
6
áno
58569048
66051048201
445563502
65
                 
 
66
MUDr. Rudolf Králik Gastro-sonografia, s.r.o  Clementisova 1187/5, 95701 Bánovce nad Bebravou rudikralik@ yahoo.com
4
áno
88228048
10104820128
905407166
67
MUDr. Pavol Dávid GEAŠ s.r.o. Nemocničná 192701 Šaľa davidpalo8@ gmail.com
2
áno
83526048
51091048201
905727187
68
MUDr. Habib Narwan ABAWI s.r.o. Rezedova 5,  821 01 Bratislava abawi@
abawi.sk
1
áno
80710048
60071048201
245258479
69
MUDr. Kamil Potyčný GASAM Slovakia s.r.o. Tatranské námestie 4914/8, 05801 Poprad gasamslovakia@ gmail.com
7
áno
58939048
N38383048202
919163526
70
71
MUDr. Sylvia Dražilová Nemocnica Poprad a.s. Banícka  č.803/28, 05845 Poprad sylvia.
drazilova@
nemocnicapp
.sk
8
áno
90638048
N22001048201
527125767
72
MUDr. Lucia Hančáriková Gastrohan s.r.o., Kukučínova 599 / 62 Belá nad Cirochou-prevádzka: Sládkovičova 4067 06901 Snina lucia.hanca@
post.sk
8
áno
90704048
N83360048201
907617667
73
MUDr. Ján Sucháč SanitStom, s.r.o. - Endocentrum, Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica suchac@ sanitstom.sk
5
áno
49013048
P08555048201
949426879
74
MUDr. Danka Cvejkušová Bene Dig s.r.o. Vysokoškolákov 3101008, žilina dcvejka@ gmail.com
5
áno
340520048
73213048201
415627075
75
MUDr. Daniel Šiška GITprax s.r.o. Roháčska 490, 027 32 Zuberec dansiska@ gmail.com
6
áno
32959048
5269048201
911851524
76
MUDr. Igor Katuščák Martinské centrum gastroenterológie s.r.o, Jesenského 15 Martin, 036 01 katuscak@ me.com
6
áno
45436048
 N37089048201
917611257
77
MUDr. Csaba Podlupszki Forlife.n.o.Komárno,Mederčská 39, Komárno podlupszki. csaba@
forlife.sk
3
áno
51543048
45929048201
357909274
78
MUDr. Ľubor Bajzík Statim plus, s.r.o. Hliny 1422/28, 01 707 Považská Bystrica bajzik@ nemocnicapb
.sk
4
áno
64675048
91335048201
424304278
79
MUDr. Dušan Baláž PIGEAS s.r.o. Prieložtek 1, 03 601 Martin gastroint@
stonline.sk
6
áno
35841048
50162048201
434293025
80
MUDr. Martin Tkáčik NsP Brezno,n.o. Brezno Bánisko 1, 977 42 martintkacik
@yahoo.co.uk
5
áno
A47520048
N22399048202
482824130
81
MUDr. Juraj Rusnák Juraj Rusnák s.r.o., Palúčanská 616/59 031 01 Liptovský Mikuláš rusnak.juraj
@gmail.com
6
áno
58569048
91557048201
949363356
82
MUDr. Slavomír Černok Gastroenterologická ambulancia, Aura SA s.r.o. Piešťanská 118/24 915 01 Nové mesto nad Váhom gastroenterolog
@marmedico.sk
2
áno
A89309048
47721048201
0323214114
0948377905
83
MUDr. Michal Pješčák Gastroenterologická ambulancia Ľubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3 064 01 Stará Ľubovňa