Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Skríning kolorektálneho karcinómu

Skríning kolorektálneho karcinómu

​​

Zoznam kolonoskopických pracovísk, ktoré splnili podmienky na výkon SK a PSK podľa OU/č.26/2011 (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 59, čiastka 19-31), aktualizovaného dňa 1.2.2018 (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 66, čiastka 1-9) a podľa Štandardného postupu pre výkon prevencie populačného skríningu (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 67, čiastka 24-34).

Aktualizované 7.1.2020

Zoznam kolonoskopických pracovísk

Zoznam-Certif.xls